Курс"Методи обчислень" розроблений для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності «014.09 Середня освіта. Інформатика».
Метою викладання навчальної дисципліни  є вивчення основних прийомів обчислювальної математики на прикладах типових обчислювальних задач, вивчення основних алгоритмів та методів програмування цих задач на ПК.

Викладач: Олена Володимирівна Семеніхіна

Курс призначений для студентів І курсу фізико-математичного факультету спеціальностей "Інформатика" та "Інформаційні технології"

Викладач: Петренко Сергій Іваноаич