Курс розроблений для аспірантів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 091 Біологія

для студентів магістратури 091 Біологія

Курс "Патологічна морфологія" призначений для студентів денної (654 група) та заочної (Б-5 група) форм навчання ОР Магістр

Викладач - Гуніна Лариса Михайлівна

Курс "Лабораторні методи дослідження" призначений для студентів ОР Магістр 

курс "Біологічні основи медицини" призначений для студентів 1 курсу ОР Магістр денної та заочної форм навчання (654 група, Б-5 група); 2018-2019 навчальний рік

Курс "Загальна та спеціальна патологія" призначений для аспірантів І року навчання денної, вечірньої та заочної форм.

Курс призначений для студентів 1 курсу ОР Магістр денної та заочної форм навчання спеціальності 091 "Біологія"