Нормативний курс «Політична географія» детально характеризує форми правління та адміністративно-територіального поділу держав, морфологічні особливості державної території, функції державних кордонів, принципи періодизації розвитку політичної карти світу, класифікацій і типологій країн тощо.

Викладач - канд.геогр. наук. доцент Сюткін Сергій Іванович