Курс призначений для студентів І курсу денної та заочної форм навчання (ОР "бакалавр")