Курс призначений для студентів денної та заочної форм навчання ОР Магістр спеціальності 025 Музичне мистецтво

курс призначений для студентів заочної форми навчання, ОР магістр

Курс призначений для студентів денної та заочної форми навчання ОР Магістр

Автор курсу - кандидат педагогічних наук, старший викладач Повалій Тетяна Леонідівна

Призначений для студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів

Курс призначений для студентів І курсу денної та заочної форм навчання (ОР "бакалавр")

Курс розроблений для спеціальності 025 Музичне мистецтво НН інституту культури і мистецтв. Він передбачає засвоєння та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок у галузі новітніх комп’ютерних технологій, які застосовуються у професійній діяльності магістра музичного мистецтва.