Курс призначений для студентів денної та заочної форми навчання ОР Магістр

Автор курсу - кандидат педагогічних наук, старший викладач Повалій Тетяна Леонідівна

Призначений для студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів

Курс призначений для студентів І курсу денної та заочної форм навчання (ОР "бакалавр")