Курс розроблений для аспірантів 2 курсу денної та вечірньої форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт