Мета - введення в навчальний план Інституту фізичної культури в поєднанні з іншими дисциплінами навчального плану, програма передбачає забезпечення підготовки спеціалістів з вищою фізкультурною освітою у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики спеціальність 017“Фізична культура і спорт”

Курс “Теорія відбору і прогнозування” повинен суттєво підсилити професійну-педагогічну підготовку в обраному виді спорту, розкрити технологію праці тренера з обраного виду спорту, викладача фізичної культури.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 148 годин, 5 кредитів ECTS