Курс призначений для студентів 1 курсу ОР магістра денної та заочної форм навчання