Дистанційний курс з  навчальної дисципліни "Філософія" розроблений для аспірантів І року навчання всіх спеціальностей, групи 011, 014, 015, 016, 017, 025, 035, 051, 091