Дистанційний курс з  навчальної дисципліни "Філософія" розроблений для аспірантів І року навчання всіх спеціальностей Сумського державного педагогічного університету імена А.С. Макаренка.