курс призначений для студентів 4 курсу, денна форма навчання, 0047 група,

курс призначений для студентів заочної форми начання, група П-4, Викладач - Щербакова І.М.

курс призначений для студентів заочної форми навчання 2 курсу, група П-2, спеціальності "053 Психологія"

Для студентів першого курсу денної форми навчання

Для студентів першого курсу природничо-географічного факультету.

Для студентів заочної форми навчання за ступенем "Магістр"  галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 «Психологія»

Навчальна дисципліна "Психологія освіти" призначена для студентів освітнього ступеня "магістр" денної форми навчання  (ПГФ, групи 651, 652, 654, 751, 752 + ННІПП, групи 0051, 0052, 0054)