Мета: познайомити майбутніх учителів із актуальними проблемами українознавства, вироблення у студентів практичних умінь та навичок, необхідних для викладання пропонованого шкільного курсу.

Курс складається з восьми тем:

Тема 1. «Українське народознавство та його основні категорії»

 

Тема 2. «Основні поняття українознавства»

 

Тема 3. «Народні обряди Українського народу»

 

Тема 4. «Національна символіка Українського народу»

 

Тема 5. «Державні свята в Україні»

 

Тема 6. «Міфи міфологічні персонажі українського народу»

 

Тема 7. «Історія Сумської області та м.Суми»

 

Тема 8. «Шкільний курс «Рідний край», «Українознавство» та ін. - Характеристика програм 5-11 класу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Не дивлячись на те, що Альфред Нобель не заповідав давати премію за досягнення в економіці, з 1969 року така премія існує. Адже всі ми живемо в економічному світі. І більшості з нас здається, що ми розуміємо про економіку все. Бо в нас є свій економічний досвід – ми, наші родичі й наші друзі вчимося, працюємо, отримуємо зарплатню чи інші доходи, щось купуємо, бачимо курс валюти, чуємо про державний бюджет і таке інше.

Цей курс відкриє економіку наново. Ви знайдете економіку як цікаву, неоднозначну й часом парадоксальну науку. Ці знання потрібні кожному, щоб підвищити свою професійність! Долучайтеся!

Експериментальний курс підготував магістрант – фінансист-практик та бухгалтер Король Андрій Петрович в рамках наукового дослідження «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього економіста у процесі професійної підготовки». Лекції надані авторитетними викладачами кафедри економіки та бізнесу (завідувач кафедри Кудріна О.Ю.).

Здобувайте економічний образ мислення та ставайте економічно успішними. Україна має стати країною успішних людей!

Куратор курсу - Король Андрій Петрович

Допоміжні матеріали для роботи з платформою Moodle (реєстрація в системі, створення дистанційних курсів, їх редагування... та інші питання)

Дистанційний курс "Впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка" запроваджений для освоєння викладачами технологій розробки дистанційних курсів навчальних дисциплін та впровадження елементів дистанційної освіти у денну (заочну) форму навчання.

Курс створений для викладачів університету з метою навчання та супроводу при створенні дистанційних курсів, елементів дистанційних курсів, відпрацювання навичок роботи з освітньою оболонкою Moodle.

Психологія освіти – розділ психології, що вивчає психологічні основи методів навчання і виховання, які підвищують ефективність виконання освітніх завдань, ефективність педагогічних заходів, та поліпшують психологічні аспекти навчально-виховного процесу у загальноосвітніх та вищіх навчальних закладах.

Навчальна дисципліна "Психологія освіти" входить до навчальних планів професійної підготовки освітнього ступеню "Магістр" спеціальностей: 012 дошкільна освіта, 013 початкова освіта, 014 середня освіта, 016 спеціальна освіта, 017 фізична культура і спорт.

Розрахунковий обсяг роботи студента за навчальним планом становить 90 год., що дорівнює 3 кредитам у системі ECTS.

Дистанційний курс з навчальної дисципліни "Історія філософія" розроблений для студентів 1 курсу спеціальності 014 "Філософія" Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Дистанційний курс для ХПІ "Змішане навчання 2017"

Метою викладання навчальної дисципліни  Методи обчислень  є вивчення основних прийомів обчислювальної математики на прикладах типових обчислювальних задач, вивчення основних алгоритмів та методів програмування цих задач на ПК.

Викладач: Юлія Сергіївна Люлькова